Якщо суддя прийняв несправедливе (на ваш погляд!) рішення, то єдиним способом його змінити є оскарження такого рішення в процесуальному порядку, передбаченому відповідним кодексом (ЦПК, ГПК, КАСУ, КПК або ж КУПАП).

У випадку ж, коли суддя вчинив одну із / чи декілька дій або допустив бездіяльність, наведену (-ні) у ст. 106 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, і пробачити ви йому цього не бажаєте, – можете подати на нього скаргу до Вищої ради правосуддя. Саме цей орган на сьогодні згідно Закону наділений повноваженнями здійснювати дисциплінарне провадження щодо суддів.

Так, відповідно до Закону право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників.

Варто відзначити, що дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку;

2) прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу;

3) конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді;

4) посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

Дисциплінарна скарга підписується скаржником із зазначенням дати її підписання.

ВАЖЛИВО! Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження. У разі якщо рішенням Європейського суду з прав людини встановлені факти, які можуть бути підставою для застосування дисциплінарного стягнення до судді, зазначений строк обраховується з дня набуття таким рішенням Європейського суду з прав людини статусу остаточного.

Форму-зразок такої скарги можна переглянути і завантажити за посиланням ТУТ. Її ще 14.02.2017 р. своїм рішенням №269/0/15-17 затвердила Вища рада правосуддя.

У разі, якщо викладені в скарзі обставини підтвердяться, то Вища рада правосуддя може застосувати до судді одне із таких дисциплінарних стягнень:

1) попередження;

2) догана – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця;

3) сувора догана – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців;

4) подання про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді;

5) подання про переведення судді до суду нижчого рівня;

6) подання про звільнення судді з посади.

Разом з тим, слід зауважити те, що притягнення судді до дисциплінарної відповідальності навряд чи вплине на позитивне для вас (скаржника) справи у суді по суті. Так як таке оскарження, про яке написано в цій статті, здійснюється поза межами судового процесу по конкретній справі.

Автор допису: Микола Глотов

 

 

 

Advertisements